Młodzież

Wizyty w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski umożliwia pojedynczym osobom, jak i zorganizowanym grupom, bezpłatne zwiedzanie w trzech swoich siedzibach: Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu.

parlamentariumW Brukseli, oprócz zwiedzania budynku z multimedialnym przewodnikiem (w przypadku wizyt indywidualnych) lub z przewodnikiem (w przypadku wizyt grupowych), można przyglądać się posiedzeniom komisji parlamentarnych, a także niektórym posiedzeniom plenarnym Parlamentu. W Brukseli działa także Centrum dla Zwiedzających - Parlamentarium. Stworzone w oparciu o najnowocześniejsze technologie centrum umożliwia dorosłym oraz dzieciom poznanie Parlamentu Europejskiego z bliska. Zwiedzający mogą przyjrzeć się codziennej pracy posłów, zapoznać się z historią integracji europejskiej, odkryć wielojęzyczne dziedzictwo Europy. Parlamentarium oferuje również uczniom możliwość udziału w grze fabularnej, w której wcielają się oni w rolę posłów do PE. Parlament Europejski w Strasburgu można zwiedzać w czasie niezwykle ożywionych tygodni posiedzeń plenarnych, a także w innych terminach. Uczniom szkół średnich proponujemy udział w programie Euroscola (patrz: zakładka Euroscola).

Informacje na temat rezerwacji, godzin zwiedzania i innych kwestii dotyczących wizyty w Parlamencie Europejskim