Młodzież

Program Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego

Program jest dedykowany dla szkół ponadpodstawowych, a w szczególności techników i szkół zawodowych. Ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim.

logotyp-programu-szkola-ambasador-parlamentu-europejskiego

Celem programu jest uświadamianie młodym ludziom możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz podkreślanie znaczenia głosowania w wyborach europejskich w 2024 r. Szkoły biorące udział w programie mają do wykonania następujące zadania obowiązkowe:

• założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim - zadaniem zarówno starszych ambasadorów (nauczycieli) i młodszych ambasadorów (uczniów) jest zadbanie o jego bieżącą działalność,
• organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim,
• wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów,
• organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy" w okolicach 9 maja - celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego.


Poza tym, szkoły mogą angażować się w wiele działań fakultatywnych, może to być np. współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego.
Szkoła, która z powodzeniem zakończy swój udział w programie, otrzymuje tytuł „Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego”.
Nauczycieli zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu: epwarszawa@europarl.europa.eu