Młodzież

Europejskie Spotkanie Młodzieży

Europejskie Spotkanie Młodzieży (European Youth Event, EYE) to wydarzenie, które od 2014 roku organizuje Parlament Europejski w Strasburgu. EYE jest wyjątkową okazją do spotkania i dyskusji z europejskimi decydentami oraz przedstawienia innowacyjnych pomysłów.

mlodziez-w-parlamencie-europejskimCelem przedsięwzięcia jest włączenie młodzieży w debatę polityczną i procesy społeczne, stworzenie możliwości dyskusji i działania w takich obszarach jak pokój, demokracja, praca i bezrobocie, środowisko. W wydarzeniu uczestniczy kilka tyięcy młodych ludzi z Europy i ze świata. Ich pomysły podsumowuje specjalne sprawozdanie, które jest następnie prezentowane we właściwych komisjach Parlamentu Europejskiego.

EYE (European Youth Event) gromadzi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i online tysiące młodych ludzi z całej Unii Europejskiej i świata, aby mogli podzielić się swoimi pomysłami na przyszłość Europy i wspólnie przedyskutować je.

Jest to wyjątkowa okazja dla młodzieży w wieku 16-30 lat do interakcji, wzajemnej inspiracji i wymiany poglądów z ekspertami, działaczami, osobami wpływowymi i decydentami, w samym sercu europejskiej demokracji.

EYE2023, piąta edycja imprezy, odbyła się w dniach 9 i 10 czerwca w Strasburgu i obejmowała zarówno debaty, warsztaty i zajęcia na żywo, jak i hybrydowe. W świetle obecnej sytuacji politycznej w Europie i na świecie, oraz w kontekście nadchodzących wyborów europejskich w 2024, część programu skupiła się na roli demokracji i zaangażowania politycznego młodzieży.

Po zakończeniu wydarzenia pomysły, oczekiwania i obawy młodych ludzi zostaną zebrane w raporcie Youth Ideas Report, który zostanie rozesłany do wszystkich posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Niektórzy uczestnicy i uczestniczki będą mogli rozwinąć najbardziej inspirujące pomysły i zaprezentować je bezpośrednio posłom do PE podczas EYE Hearing.

Więcej informacji:

- Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE)