Młodzież

Staże w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski oferuje dwa rodzaje staży: Staże w Sekretariacie (Staże Schumana) oraz Staże u posłów do Parlamentu Europejskiego.

staze-w-parlamencie-europejskimStaże w sekretariacie - staże Schumana

Staże Schumana są płatne i można je odbyć w jednym z oficjalnych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego - Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu - lub w jego biurach kontaktowych w państwach członkowskich.

Dlaczego warto odbyć staż?

Staż im. Roberta Schumana wzbogaci Twoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz pozwoli Ci z bliska przyjrzeć się pracy instytucji europejskich oraz Parlamentu Europejskiego, ważnego forum podejmowania decyzji i debat politycznych na szczeblu UE. Staże im. Roberta Schumana organizowane są w wielu różnych dziedzinach, takich jak polityka wewnętrzna i zewnętrzna UE, prawo, wielojęzyczność, administracja, infrastruktura i logistyka, komunikacja czy IT.

Parlament Europejski zapewnia wszystkim równe szanse; zachęca zainteresowanych do zgłaszania swojej kandydatury bez względu na płeć, orientację seksualną, środowisko kulturowe, etniczne lub religijne czy niepełnosprawność. W razie potrzeby zakwalifikowanym kandydatom z niepełnosprawnością oferowane są niezbędne udogodnienia.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:

•  ukończyły 18 lat;
• są obywatelami jednego z państw członkowskich lub krajów przystępujących/kandydujących do Unii Europejskiej (ograniczoną liczbę miejsc można też przyznać kandydatom z innych państw);
•  posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
•  płynnie posługują się jednym z urzędowych języków UE i posiadają bardzo dobrą znajomość innego języka UE (obywatele państw trzecich muszą bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim, francuskim lub niemieckim);
•  przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
• nie pracowały lub nie uczestniczyły w innym rodzaju stażu w instytucjach, organach i agencjach UE przez więcej niż dwa kolejne miesiące;
•  nie uczestniczyły w wizycie studyjnej w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego na sześć miesięcy przed rozpoczęciem stażu.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, odwiedź stronę internetową:

1. Wybierz maksymalnie trzy staże i aplikuj na nie;

2. Jeśli Cię wstępnie zakwalifikowano, musisz przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające, że możesz ubiegać się o staż;

3. Jeśli Cię wybrano, drogą mailową otrzymasz oficjalne pismo potwierdzające przyjęcie na staż.

Staż im. Roberta Schumana trwa pięć miesięcy:
•    na staż w okresie od 1 października do 28/29 lutego
o    aplikuj 1–31 maja
•    na staż w okresie od 1 marca do 31 lipca
o    aplikuj 1–31 października

Informacje o tym, kto może ubiegać się o staż, regulaminy i wszelkie dodatkowe informacje oraz kontakty znajdują się na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.