Młodzież

DiscoverEU

To inicjatywa Parlamentu Europejskiego, by podarować 18-latkom w Unii Europejskiej darmowe bilety kolejowe na podróż po Europie.

discovereu

Propozycję po raz pierwszy zaprezentowano podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży (EYE) w Strasburgu. Dzięki staraniom Parlamentu Europejskiego inicjatywę uruchomiono wiosną 2018 roku. W pierwszym okresie przyjmowania zgłoszeń (w czerwcu 2018 r.) o bilety ubiegało się aż 100 480 młodych obywateli! Bilety otrzymało 15 tys. osób, które udzieliły trafnych odpowiedzi w quizie i były najbliżej poprawnej odpowiedzi na pytanie dodatkowe.

Do udziału w konkursie kwalifikują się osoby, które:
•    spełniają kryterium wieku,
•    są obywatelami jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
•    w internetowym formularzu zgłoszeniowym podadzą swój numer dowodu tożsamości lub paszportu,
•    chcą rozpocząć podróż w jednym z 27 państw członkowskich UE,
•    planują podróż trwającą minimum jeden dzień i maksymalnie 30 dni,
•    planują podróż do co najmniej jednego kraju UE,
•    są gotowe zostać ambasadorem DiscoverEU.

 

By zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny na stronach Europejskiego Portalu Młodzieży), podając swoje dane i plan podróży. Następnie trzeba odpowiedzieć na pięć pytań quizowych na temat europejskiej kultury i różnorodności oraz inicjatyw UE dla młodzieży i udzielić odpowiedzi na jedno pytanie otwarte.

Więcej informacji:

- strona Europejskiego Portalu Młodzieżowego