Młodzież

Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego przyznawana jest za projekty realizowane przez młodych ludzi, które sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

zwyciezcy-nagrody-dla-mlodziezy-im-karola-wielkiego.pngSwoim zasięgiem nagroda obejmuje również wzorce postępowania młodych ludzi w Europie, a także promuje porozumienia na poziomie nie tylko europejskim, ale także międzynarodowym. Projekty ubiegające sie o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego mogą dotyczyć organizacji przedsięwzięć takich jak różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe o wymiarze ogólnoeuropejskim.

Uczestnicy konkursu muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z państw członkowskich UE w wieku od 16 do 30 lat. W konkursie mogą brać udział osoby lub grupy.

Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7500 euro, drugie miejsce - 5000 euro, a trzecie - 2500 euro. W ramach tej nagrody trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub w Strasburgu). Ponadto uczestnicy konkursu reprezentujący wybrane 28 projektów krajowych zostaną zaproszeni do udziału w czterodniowej wycieczce do Akwizgranu (Aachen) w Niemczech. Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży jest przyznawana od 2008 roku przez Parlament Europejski oraz Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu. Polacy już czterokrotnie zostali laureatami Nagrody!

Odwiedź stronę główną Nagrody!