Młodzież

Program Euroscola

Euroscola to konkurs wiedzy o UE skierowany do uczniów polskich szkół ponadpodstawowych (w przedziale wiekowym 16-20 lat). Główna nagroda to dofinansowanie wizyty w siedzibie Parlamentu w Strasburgu, gdzie odbędzie się spotkanie zwycięzców Euroscoli z całej UE.

logotyp-euroscola

Co to jest Euroscola?
Euroscola to program Parlamentu Europejskiego utworzony w 1990 roku, który umożliwia uczniom szkół ponadpodstawowych otrzymanie dofinansowania na wyjazd do siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W ramach Euroscoli odbywa się 20 sesji rocznie, w których uczestniczy około 10 000 uczniów za całej Unii Europejskiej.

Jak zgłosić szkołę do udziału programie Euroscola?
Nabór do programu prowadzą biura PE w państwach członkowskich. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc procedura ma charakter konkursowy. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony kalendarz programu na rok 2024 i wówczas pojawi się tutaj także informacja o warunkach konkursu. Ze szkołami zakwalifikowanymi do programu kontaktuje się biuro Euroscoli w Strasburgu, które przekazuje dalsze informacje.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?
Maksymalna wielkość wyjeżdżającej grupy to 24 uczniów + 2 nauczycieli oraz (ewentualnie) jeden dziennikarz lokalny, którego pobyt płatny jest z osobnej puli i nie obciąża budżetu grupy. Uczestnicy programu we własnym zakresie organizują podróż oraz nocleg. Śniadanie i obiad w dniu Euroscoli są zapewniane na miejscu przez Parlament Europejski. Grupy wyjeżdżające do Strasburga otrzymują dofinansowanie, którego wysokość zależy od odległości między miejscem wyjazdu a Strasburgiem i wypłacana jest w gotówce lub przelewem nie wcześniej niż w dniu przyjazdu do Strasburga po pojawieniu się grupy w Parlamencie Europejskim.


Jak wygląda wizyta w Parlamencie Europejskim w ramach Euroscoli?
Euroscola umożliwia uczniom odwiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i zapoznanie się z jego pracą. Spotkanie Euroscoli trwa jeden dzień w godz. 8 – 17. Młodzi ludzie uczestniczą w symulowanych posiedzeniach „komisji parlamentarnych”, a następnie obradują podczas „posiedzenia plenarnego”. W programie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w wieku 16- 18 lat. Podczas spotkania inauguracyjnego każda klasa proszona jest o wygłoszenie jednominutowej prezentacji na swój temat w języku innym niż język ojczysty. W ramach „posiedzeń komisji” każda klasa podzielona zostaje na pięć grup, w których odbywają się debaty, przy czym każdy uczeń może być członkiem tylko jednej grupy. Uczniowie powinni być przypisani przez nauczyciela do konkretnych grup jeszcze przed wyjazdem na Euroscolę, aby mogli się odpowiednio przygotować do dyskusji. Członkowie grupy pochodzą z różnych krajów, dlatego tak ważna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. Debaty odbywają się zwykle w języku angielskim lub francuskim.
 
Więcej informacji:
Euroscola - strona centralna konkursu (w jęz. polskim)
Euroscola na YouTube
Euroscola na Facebooku