Dla mediów

Rejestracja na wyjazdy na sesje plenarne do Strasburga

Dziennikarze chcący relacjonować sesje plenarne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży i zakwaterowania.

konferencja-prasowa-w-parlamencie-europejskimW siedzibie Parlamentu dziennikarze mają do dyspozycji centrum prasowe, studia radiowe i telewizyjne, mogą też wynająć ekipę z kamerą. Pomocą służą im także obecni na miejscu pracownicy Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce i służb prasowych PE.

Nowoczesne studia radiowe i telewizyjne znajdują się w siedzibach PE w Strasburgu i Brukseli. Wyposażone są w udogodnienia umożliwiające transmitowanie (ISDN/IP), nagrywanie oraz postprodukcję. Redakcje pokrywają jedynie koszty łączy.

Każdego roku z dofinansowanych przez PE wyjazdów korzysta kilkudziesięciu dziennikarzy, głównie mediów lokalnych i regionalnych. Zainteresowani wyjazdem powinni:

1. Zarejestrować się na stronie internetowej jouregfo.secure.europarl.europa.eu i utworzyć osobiste konto. Pomyślna rejestracja zostanie potwierdzona e-mailem na wcześniej podany adres od: noreply@europarl.europa.eu.
2. Dołączyć niezbędne do założenia konta dokumenty:
- zdjęcie paszportowe o wymiarach w proporcji 3x4, w formacie jpeg nieprzekraczającym 100 KB;
- numer dokumentu tożsamości oraz data jego ważności;
- kopia krajowej legitymacji prasowej;
- list od redaktora naczelnego rekomendujący dziennikarza do udziału w programie i potwierdzającyc, że redakcja wie o finansowaniu wyjazdu przez PE. Wzór listu można znaleźć u dołu strony.
3. Wystąpić o akredytację na wskazaną sesję plenarną poprzez zalogowanie się na stronie.
4. Wysłać zgłoszenie do udziału w programie do Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce na adres: media-pl@europarl.europa.eu
5. Biuro PE, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przekaże drogą mailową oficjalne zaproszenie na sesję plenarną oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia wyjazdu.
6. Po zatwierdzeniu wniosku karta akredytacyjna będzie dostępna w biurze akredytacji prasowej w Strasburgu. Można ją odebrać tylko po przedstawieniu ważnego dowodu tożsamości.
7. Podpisać listę obecności oraz przedstawić dokumenty niezbędne do rozliczenia wyjazdu w biurze rozliczeń w Strasburgu. Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów i zasady rozliczeń przesyłamy zaproszonym dziennikarzom wraz z rozliczeniem.

Biuro akredytacyjne

Strasburg (tylko podczas sesji plenarnych): budynek LOW, wejście dla prasy (pierwsze po lewej stronie od przejścia na centralny dziedziniec im. B. Geremka).

Czynne:
Poniedziałek: 12:00 - 20:00
Wtorek - Środa: 08:00 - 20:00
Czwartek: 8:00 - do zakończenia sesji plenarnej

Biuro rozliczeń

Strasburg (tylko podczas sesji plenarnych): budynek LOW T0013

Czynne:
Poniedziałek: 15:00 - 17:30
Wtorek - Środa: 09:00 - 12.30, 14.30 - 17.30
Czwartek: 09.00 - 11.30