Konferencja „Pomorze Zachodnie przeciw depresji” w Szczecinie

10 października w Operze na Zamku w Szczecinie, odbędzie się konferencja „Pomorze Zachodnie przeciw depresji", podczas której przedstawicielki oraz przedstawiciele samorządów województwa zachodniopomorskiego podpiszą deklarację wspierania działań na rzecz przeciwdziałania depresji.

konferencja-pomorze-zachodnie-przeciw-depresji-w-szczecinie

Wydarzenie organizowane jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Partnerami konferencji są Biuro Światowej Organizacja Zdrowia w Polsce, Alians Przeciw Depresji oraz Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem konferencji jest wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania depresji, zwiększenie zrozumienia i wiedzy na temat zdrowia psychicznego w naszych społecznościach, szkołach, miejscach pracy i w domu. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicielek i przedstawicieli samorządów, lekarek i lekarzy pierwszego kontaktu, psychologów i psycholożek, dyrektorów i dyrektorek szkół, pedagogów i pedagożek ale też do organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, które są gotowe do zaangażowania się w nieformalne lokalne alianse do walki z depresją.

W ramach konferencji odbędą się dwa panele dyskusyjne:

I panel - Zdrowie psychiczne w szkołach: między radością, złością, smutkiem i lękiem - depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Uczestnicy panelu będą rozmawiać o roli szkoły w tworzeniu miejsca sprzyjającego profilaktyce i o tym czy rozmowy o własnej lub cudzej złości, smutku, lęku i radości ma w szkołach kto prowadzić.

II panel - Jak lokalnie sprzyjać zdrowieniu z depresji? - osoby dotknięte chorobą powinny mieć, w sytuacji kryzysu, możliwość podjęcia bardzo szybkiej interwencji oraz leczenia blisko domu. Działające lokalnie Alianse przeciw depresji odpiętnowują depresję i poprawiają dostęp do leczenia. Paneliści będą rozmawiać m.in. o tym czy w Polsce Alianse mogą sprzyjać profilaktyce i zdrowieniu na najbardziej lokalnym poziomie. A może warto postawić na rozwiązania internetowe?

Ważnym przekazem konferencji jest to, że depresja możne dotknąć każdego, ma wiele twarzy i jest prawdziwą chorobą, którą można leczyć. Na całym świecie zmaga się z nią coraz więcej ludzi. W samej tylko Europie, co roku około 40 mln ludzi cierpi na depresję. W Unii Europejskiej około 48 tys. osób rocznie umiera śmiercią samobójczą, z czego ponad połowa z nich cierpiała na depresję. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Polsce aż 1,5 mln. osób walczy z depresją. Wzrasta też liczba dzieci i młodzieży, które są dotknięte tą chorobą.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich, dla których istotny jest rozwój systemowych i środowiskowych rozwiązań przeciwdziałających depresji i wspierających osoby dotknięte tą chorobą.

Więcej informacji:

- Rejestracja na konferencję

- Wydarzenie na Facebooku