Partnerstwo dla demokracji: Jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego współpracują z Parlamentem Europejskim

W demokratycznym społeczeństwie obywatele i obywatelki powinni mieć dostęp do pełnej i rzetelnej informacji, aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym i debatach politycznych.

Aby skutecznie informować społeczeństwo nawiązywane są partnerstwa między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami opiniotwórczymi a Parlamentem Europejskim, które mają na celu stworzenie długoterminowej współpracy komunikacyjnej.
Parlament poszukuje partnerów, którzy podzielają jego dążenia do promowania demokratycznego zaangażowania w Unii Europejskiej. Chce zachęcić jak najwięcej obywateli i obywatelek UE do aktywnego udziału w procesie demokratycznym, w tym w wyborach europejskich, a partnerstwo ma na celu ułatwienie współpracy i zwiększenie zasięgów kampanii komunikacyjnych. Znaczącą rolę w tego typu działaniach odgrywają polskie podmioty, które w 2024 roku stały się partnerami komunikacyjnymi Parlamentu Europejskiego.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) pełni istotną rolę w upowszechnianiu wiedzy na temat zasad działania Unii Europejskiej, procesów decyzyjnych oraz roli, jaką odgrywa Parlament Europejski w kształtowaniu polityki europejskiej. KUL jest jedynym polskim uniwersytetem, który został wybrany na partnera komunikacyjnego Parlamentu Europejskiego, co podkreśla jego istotną rolę jako instytucji edukacyjnej propagującej wiedzę na temat spraw europejskich.
Dzięki partnerstwu z KUL, obywatele mają możliwość uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, debatach oraz szkoleniach poświęconych tematyce europejskiej, co przyczynia się do zwiększenia świadomości i wiedzy na temat roli Unii Europejskiej i demokratycznych procesów decyzyjnych. Ponadto, KUL jako akademicka instytucja, może wykorzystać swoje zasoby i ekspertyzę do prowadzenia badań oraz analiz na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, co może mieć istotny wpływ na rozwój polityki publicznej w Polsce i Europie.

Od kilkunastu lat KUL aktywnie włącza się w rozpowszechnianie wiedzy eksperckiej na temat Parlamentu Europejskiego, funkcjonowania struktur i mechanizmów UE zarówno wśród pracowników naukowych, jak i wśród studentów.

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju, dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL.

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju, dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
Instytut Sobieskiego, będąc partnerem komunikacyjnym Parlamentu Europejskiego, odgrywa istotną rolę w promowaniu dialogu między społeczeństwem a instytucjami europejskimi. Działania podejmowane przez Instytut Sobieskiego w ramach partnerstwa komunikacyjnego z Parlamentem Europejskim obejmują organizację konferencji, debat, seminariów oraz publikację analiz i raportów dotyczących zagadnień europejskich. W ten sposób, partnerstwo z Instytutem Sobieskiego przyczynia się do promowania zaangażowania obywatelskiego w sprawy Unii Europejskiej oraz budowania świadomości społecznej.

Misją Instytutu Sobieskiego jest tworzenie idei dla Polski. Dziś przyszłość Polski decyduje się również w Parlamencie Europejskim. Partycypacja wyborcza jest niezwykle istotna, ponieważ Parlament Europejski stanowi prawo, które obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich, a więc obowiązuje nas - obywateli Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest, żeby Polacy brali aktywny udział w wyborach europejskich. Instytut Sobieskiego i uczestnicy naszej Akademii Młodych Ekspertów prowadzą działania profrekwencyjne i popularyzuje wiedzę o Parlamencie Europejskim na specjalnie założonym profilu pn. „polskaglosuje” na Instagramie. Zapraszamy do obserwowania kanału.

Bartłomiej Michałowski, członek zarządu Instytutu Sobieskiego

Bartłomiej Michałowski, członek zarządu Instytutu Sobieskiego
Partnerstwo Parlamentu Europejskiego z różnymi podmiotami, takimi jak instytucje naukowe, think-tanki, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, sieci społeczne czy firmy, odgrywa kluczową rolę w promowaniu demokratycznego uczestnictwa w życiu publicznym oraz wzmacnianiu zaangażowania obywateli i obywatelek w sprawy europejskie, a w szczególności w informowaniu i zachęcaniu do uczestnictwa w wyborach europejskich.