Inspirując do działania: Jak wolontariusze wspolnie.eu zmieniają Europę

Dowiedz się, jakie działania podejmują wolontariusze i wolontariuszki społeczności wspolnie.eu, aby promować demokrację i udział w wyborach europejskich.

W świecie, gdzie zaangażowanie społeczne staje się coraz istotniejsze, ci, którzy oddają swój czas i wysiłek na rzecz demokracji, odgrywają niezwykle ważną rolę. Społeczność wspolnie.eu, tworzona przez obywateli i obywatelki Unii Europejskiej oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stanowi doskonały przykład skutecznego działania na rzecz demokracji europejskiej. Przez różnorodne projekty, inicjatywy społeczne i akcje mobilizacyjne, wolontariusze i wolontariuszki wspolnie.eu inspirują do aktywnego udziału w życiu publicznym, zachęcając obywateli i obywatelki Europy do wzięcia udziału w wyborach oraz zaangażowania się w sprawy społeczne.

wolontariusze-i-wolontariuszki-spolecznosci-wspolnie-eu

Angelika, aktywna wolontariuszka wspolnie.eu, odgrywa kluczową rolę w edukacji młodzieży na temat Unii Europejskiej. Przywiodła swoje doświadczenie i pasję do jednego z warszawskich liceów, prowadząc lekcję europejską. W trakcie spotkania przybliżyła uczniom i uczennicom proces decyzyjny w UE oraz istotną rolę Parlamentu Europejskiego w tworzeniu prawa. Z entuzjazmem opowiadała o tym, jakie zmiany wprowadzane przez PE mogą wpłynąć na codzienne życie obywateli UE, zachęcając młodzież do aktywnego udziału w demokratycznych wyborach.

Podczas lekcji Angelika skupiła się również na tematyce zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Przekazała młodzieży istotne informacje dotyczące znaczenia głosowania i udziału w demokratycznym procesie wyborczym. Jej zaangażowanie i umiejętność przystępnej prezentacji zagadnień europejskich sprawiły, że lekcja stała się inspirującym doświadczeniem, pobudzającym młodych do refleksji nad rolą obywatelską i aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym.

Wolontariusze i wolontariuszki spolecznosci wspolnie.eu

W maju, wolontariusz społeczności wspolnie.eu - Kamil, wziął udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych 2024, który odbył się w Chęcinach. Podczas tego wydarzenia obsługiwał stoisko informacyjne Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Jego zaangażowanie i entuzjazm przyciągnęły wielu młodych, którym opowiadał o działalności Parlamentu Europejskiego oraz o tym, jak ważna jest rola młodzieży w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej.

Kamil zachęcał również do rejestracji na platformie wspolnie.eu, gdzie obywatele i obywatelki UE mogą aktywnie włączać się w inicjatywy promujące demokrację. Podkreślał znaczenie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca, wyjaśniając, jak każdy głos może wpłynąć na decyzje podejmowane na szczeblu europejskim. Dzięki jego wysiłkom, wiele osób zdecydowało się zaangażować i zarejestrować na platformie, co stanowiło krok w kierunku zwiększenia frekwencji wyborczej i wzmocnienia demokracji w Europie.

wolontariusze i wolontariuszki spolecznosci wspolnie.eu

Wolontariuszka Wiktoria, odegrała kluczową rolę w organizacji Green Deal Event, który odbył się w dniach 22-26 kwietnia 2024 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Podczas tego tygodnia, miały miejsce dwie ważne konferencje. Pierwsza z nich, zatytułowana „Green Deal Challenges for Businesses”, zgromadziła grono eksperckie, które dyskutowało o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną i zrównoważonym rozwojem w biznesie. Druga konferencja skupiła się na problemach miejskich ekosystemów i była okazją do omówienia działań podejmowanych w celu poprawy stanu środowiska w miastach. Dodatkowym elementem był pokaz filmu dokumentalnego „People vs Pipeline. The Cost of Crude Oil” podczas nocy kinowej, który wywołał aktywną dyskusję wśród uczestników i uczestniczek.
 
Tydzień zakończył się spotkaniem podsumowującym, podczas którego członkowie Koła Naukowego Wyzwań Zielonego Ładu UEK podzielili się swoimi refleksjami i planami na przyszłość. Wydarzenie zainaugurował filmik na mediach społecznościowych, w którym studenci odpowiadali na pytania dotyczące ekologii i zrównoważonego rozwoju, co zainspirowało młodych ludzi do refleksji nad tymi ważnymi tematami. Wszystkie działania były prowadzone w języku angielskim, co pozwoliło na dotarcie do szerszego grona uczestników. Wiktoria, poprzez swoje zaangażowanie i organizację tego wydarzenia, nie tylko zwiększyła świadomość ekologiczną, ale także promowała wartości demokratyczne, zachęcając uczestników do rejestracji i udziału w nadchodzących wyborach europejskich.