Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego IX kadencji (2019-2024)

Posłowie do Parlamentu Europejskiego reprezentują obywateli Unii Europejskiej. Od 1979 roku posłowie są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres 5 lat. Poseł do Parlamentu Europejskiego dzieli swój czas pracy między Brukselę, Strasburg i swój okręg wyborczy.