Konferencja podsumowująca wybory europejskie 2024: Analizy, wnioski i perspektywy

W dniu 12 czerwca 2024 roku w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 – przebieg, kampania i perspektywy”. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, którzy analizowali wyniki wyborów, kampanie oraz wyzwania stojące przed Unią Europejską.

konferencja-w-poznaniuW dniu 12 czerwca 2024 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) odbyła się konferencja naukowa pt. „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024:  przebieg, kampania i perspektywy”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu wspolnie.eu przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, UAM, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Partnerami wydarzenia byli Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Instytut Europy Środkowej, sieć ekspercka Team Europe Direct, Europe Direct Poznań, Centrum Dokumentacji Europejskiej Poznań oraz Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej.

Konferencja była okazją do refleksji nad kampanią polityczną i profrekwencyjną, wyborami europejskimi i ich konsekwencjami dla funkcjonowania instytucji europejskich. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 osób, zaś 360 osób obejrzało transmisję na stronie na Facebooku i kanale na YouTube Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Pierwszy panel pt. „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 – przebieg, kampania i perspektywy – aspekty politologiczne” koncentrował się na analizie aktualnych trendów politycznych w Europie. Uczestnicy i uczestniczki panelu dyskutowali o rosnącym znaczeniu skrajnej prawicy, w tym prorosyjskich ugrupowań, oraz o tym, jak skutecznie na to zjawisko odpowiedzieć. Eksperci i ekspertki starali się zrozumieć, dlaczego młodzi ludzie oraz kobiety coraz częściej wspierają skrajną prawicę. Panel dotyczył także unijnej polityki, w tym Zielonego Ładu i jego odbioru wśród rolników, oraz skuteczności UE w kontekście wojny na Ukrainie i sposobów wspierania tego kraju. Dyskutowano o możliwościach, jakie ma UE, aby jeszcze bardziej wpłynąć na jakość życia mieszkańców, na przykład przez unijne świadczenia socjalne.

Drugi panel pt. „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 – przebieg, kampania i perspektywy – aspekty komunikacyjne” - poświęcony był analizie kampanii wyborczej i jej specyfice w Polsce i UE. Analizowano frekwencję, jak wybory krajowe wpływały na kształt i wyniki wyborów europejskich, w szczególności wytracenie energii w Polsce po w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. Omawiano rolę mediów społecznościowych, zwłaszcza Tik-toka i Instagrama w docieraniu do młodego elektoratu, narracji politycznych oraz ogólnych nastrojów społecznych, które miały wpływ na rezultaty wyborcze. Podkreślano konieczność zwracania się do wyborców z emocjonalnym przekazem profrekwencyjnym.

Trzeci panel pt. „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 z perspektywy młodego pokolenia” skupiał się na uczestnictwie osób w wieku 18-29 w wyborach oraz ich reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Z badań przedstawionych w panelu wynikało, że młode pokolenie czerpie wiedzę o polityce przede wszystkim z mediów społecznościowych i - w mniejszym stopniu - z portali internetowych. Eksperci i ekspertki zwracali uwagę na znaczenie edukacji obywatelskiej, dostępności informacji o roli Parlamentu Europejskiego oraz reprezentacji interesów młodego pokolenia w instytucjach europejskich. Rozmowa dotyczyła też ograniczeń w komunikowaniu politycznym w mediach społecznościowych i wyzwań, jakie niesie sztuczna inteligencja, jak i stworzenia kwot miejsc na listach wyborczych dla osób młodych.

Konferencja dostarczyła cennych wniosków nt. trendów politycznych w UE, przekazu, zasięgu i języka kampanii, strategii wyborczych oraz roli młodego pokolenia w kształtowaniu przyszłości Europy. Konferencja była istotnym forum wymiany wiedzy i doświadczeń, które mogą przyczynić się do lepszego przygotowania na wyzwania stojące przed Unią Europejską w nadchodzących latach. Zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji na Youtubie:  https://www.youtube.com/live/zNa2Mk3r6x8?si=vYWOX5fQNcEHk8PZ.